Be­mu­tat­ko­zás      Re­fe­ren­ci­ák

cégembléma

LitoszFlóra Kft.

  • ter­ve­zé­si mun­kák
  • ha­tás­vizs­gá­lat
  • kár­el­há­rí­tás
  • táj­ren­de­zés
  • re­kul­ti­vá­ció
  • hul­la­dék­le­ra­kó ter­ve­zés
  • bio­gáz hasz­no­sí­tás

web­lap: http://li­tosz­flo­ra.hu/, email: li­tosz­flo­ra@li­tosz­flo­ra.hu
pos­ta­cím: 7625 Pécs, Pá­los dűlő 2.
te­le­fon: (72) 510 945, mo­bil­te­le­fon: (30) 2177 508
állapotSkype: li­tosz­flo­ra
Google+