embléma

LitoszFlóra Kft.

Ba­kai­né Papp Ka­ta­lin (ve­ze­tő ter­ve­ző, szak­ér­tő)

SZE­MÉ­LYI ADA­TOK

IS­KO­LAI VÉG­ZETT­SÉG

SZAK­MAI JO­GO­SULT­SÁG

SZAK­MAI ÖN­ÉLET­RAJZ

Re­fe­ren­ci­ák


web­lap: http://li­tosz­flo­ra.hu/, email: li­tosz­flo­ra@li­tosz­flo­ra.hu
pos­ta­cím: 7625 Pécs, Pá­los dűlő 2.
te­le­fon: (72) 510 945, mo­bil­te­le­fon: (30) 2177 508
állapotSkype: li­tosz­flo­ra